Accreditatie van scholingsactiviteiten

6 juli 2016

Ga direct naar
• Informatie voor scholingsaanbieders

• Register van scholingsactiviteiten
– Compressietherapie en aanmeten TEK

– Overige scholingsactiviteiten

Voor het accrediteren van scholingsactiviteiten maakt het Centrum voor Certificatie gebruik van onafhankelijke commissies die de scholingsactiviteiten beoordelen. In de commissies zitten deskundigen uit het betreffende vakgebied.

Wij accrediteren scholingsactiviteiten op diverse gebieden, zoals activiteiten op het gebied van compressietherapie, haarwerkspecialisten, kwaliteit.

Maar ook kunnen scholingsactiviteiten op andere gebieden worden geaccrediteerd. Begin 2019 is bijvoorbeeld “Voorstelling van Zaken GOED SCHEIDEN” door het Centrum voor Certificatie geaccrediteerd. De accreditatie is naar volle tevredenheid in samenwerking met het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot stand gekomen. Neemt u gerust contact met ons om te weten of wij ook uw cursus kunnen accrediteren.