Accreditatie van cursussen

6 juli 2016

Het Centrum voor Certificatie accrediteert cursussen en maakt daarbij gebruik van onafhankelijke commissies waarin deskundigen uit het betreffende vakgebied zitten.

Een overzicht van de geaccrediteerde cursussen vindt u hier.

Wij kunnen cursussen op diverse gebieden accrediteren. Neemt u gerust contact met ons om te weten of wij ook uw cursus kunnen accrediteren.

De accreditatie van cursussen op het gebied van therapeutische elastische kousen worden ondersteund door zowel CompNed als de SEMH. De regels van accreditatie en de eisen kunt u vinden in het accreditatiereglement en de erkenningsschema’s.

Aanvraag
U kunt uw cursus aanmelden door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en naar ons te mailen.

Reglement en eisen
De regels van accreditatie vindt u in het Accreditatiereglement.

De eisen die worden gehanteerd voor de beoordeling van de activiteiten op het gebied van orthopedietechniek vindt u in het Accreditatieschema Orthopedietechniek.

De eisen voor de beoordeling van de activiteiten op het gebied van Therapeutische elastische kousen vindt u in het betreffende Accreditatieschema TEK.

De eisen voor de beoordeling van de activiteiten op het gebied van Haarwerken vindt u in het betreffende Accreditatieschema Haarwerken.

De eisen voor de beoordeling van de activiteiten op overige gebieden vindt u in het Algemeen Accreditatieschema.

Kosten
De kosten voor het laten accrediteren van uw cursus kunt u hier vinden.

Commissie Flebologie
De Commissie Flebologie heeft de volgende samenstelling:

De heer M. Oldekamp (voorzitter)
De heer J. van Dongen (vertegenwoordiger fabrikanten)
De heer T.D. Wentel (vertegenwoordiger verwijzers)
Mevr. I. Willemsen (vertegenwoordiger branche)
De heer R. Ungerer (vanuit het bureau)

Commissie Orthopedietechniek
De commissie Orthopedietechniek heeft de volgende samenstelling:

De heer C. de Ronde (voorzitter)
De heer L. de Groot (onafhankelijke kenner van Orthopedie)
De heer B. Dieleman (vertegenwoordiger fabrikanten)

Commissie Haarwerken
De Commissie haarwerken wordt momenteel geformeerd.