Accreditatie van cursussen

6 juli 2016

Het Centrum voor Certificatie accrediteert cursussen en maakt daarbij gebruik van onafhankelijke commissies waarin deskundigen uit het vakgebied zitten.

Hier vindt u een overzicht van de geaccrediteerde cursussen.

Deze commissies beoordelen de cursussen en kennen hier accreditatiepunten aan toe. Het Centrum voor Certificatie accrediteert cursussen op het gebied van therapeutische elastische kousen, orthopedietechniek en haarwerken. EurocomNL (brancheorganisatie voor Nederlandse fabrikanten en importeurs van TEK) ondersteunt het initiatief. De regels van accreditatie en de eisen kunt u vinden in het accreditatiereglement en de erkenningsschema’s Orthopedietechniek, Therapeutische elastische kousen en Haarwerken.

Aanvraag
U kunt uw cursus aanmelden door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en naar ons te mailen.

Reglement en eisen
De regels van accreditatie vindt u in het Accreditatiereglement. De eisen die worden gehanteerd voor de beoordeling van de activiteiten op het gebied van orthopedietechniek vindt u in het accreditatieschema Orthopedietechniek.

De eisen voor de beoordeling van de activiteiten op het gebied van Therapeutische elastische kousen vindt u in het betreffende Accreditatieschema TEK.

De eisen voor de beoordeling van de activiteiten op het gebied van Haarwerken vindt u in het betreffende accreditatieschema Haarwerken.

De eisen voor de beoordeling van de activiteiten op overige gebieden vindt u in het Algemeen Accreditatieschema.

 

Commissie Flebologie
De Commissie Flebologie heeft de volgende samenstelling:

De heer M. Oldekamp (voorzitter)
De heer J. van Dongen (vertegenwoordiger fabrikanten)
De heer T.D. Wentel (vertegenwoordiger branche)
Mevr. I. Hermanns-Willemsen (vertegenwoordiger branche)
De heer R. Ungerer (vanuit het bureau)

Commissie Orthopedietechniek
De commissie Orthopedietechniek heeft de volgende samenstelling:

De heer C. de Ronde (voorzitter)
De heer L. de Groot (onafhankelijke kenner van Orthopedie)
De heer B. Dieleman (vertegenwoordiger fabrikanten)

Commissie Haarwerken
De Commissie haarwerken wordt momenteel geformuleerd.