Uitvoering van bedrijfsbureau en secretariaat

29 maart 2018

Voor organisaties als stichtingen en verenigingen is het vaak lastig alle ballen in de lucht te houden. De dagelijkse aandacht wordt doorgaans opgeëist door de kernactiviteiten van de organisatie. Het voeren van het secretariaat en de uitvoering en ondersteuning van het beleid door een betrouwbaar en professioneel bedrijfsbureau kunnen dan een uitkomst zijn. Zo voert het Centrum voor Certificatie sinds 2005 het bedrijfsbureau van de SEMH uit.

Centrum voor Certificatie is dan uw meedenkende partner en adviseert u over het te voeren beleid op korte, middellange en lange termijn. Bovendien kunnen wij uw secretariaatsvoering deels of volledig uit handen nemen. Wij doen dit met een grote mate van zelfstandigheid: ú bepaalt zelf de vorm en frequentie van afstemming en terugkoppeling.

Zo kunnen wij het volgende voor u verzorgen:
– Het oprichten van stichtingen met alles wat daarmee verband houdt
– Het voeren van uw volledige secretariaat
– Het opstellen en uitvoeren van reglementen en procedures
– Het optreden als contactadres, incl. het voeren van correspondentie en beantwoorden van vragen van klanten
– Het adviseren van uw bestuur of andere gremia
– Het voeren van het ambtelijk secretariaat voor uw gremium of gremia
– Het organiseren en faciliteren van vergaderingen

Ook andere bedrijfsmatige werkzaamheden kunnen wij in overleg voor u uitvoeren.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met of ons op en kijk ook gerust naar de ervaringen die anderen met ons hebben.