Over het Centrum voor Certificatie

6 juli 2016

Soest, 1 oktober 2022

In de afgelopen periode heeft het Centrum voor Certificatie zich verdiept in een verdergaande samenwerking met de SEMH. Daarbij is het tot de conclusie gekomen dat de activiteiten van de SEMH beter tot zijn recht komen als het CvC integraal deel gaat uitmaken van de SEMH. In de afgelopen maanden hebben het CvC en het bestuur van de SEMH de mogelijkheden hiertoe uitgebreid onderzocht. Resultaat daarvan is dat per 1 oktober 2022 alle activiteiten van het CvC worden overgenomen door de SEMH.
In de praktijk zult u als relatie weinig tot niets van deze overname merken. De diensten van het CvC zullen niet wijzigen en de samenstelling van de verschillende commissies blijft gelijk. Ook de primaire processen zullen niet wijzigen en worden uitgevoerd door de u vertrouwde medewerkers, maar dan vanuit de SEMH. Uiteraard blijft ook de kwaliteit gewaarborgd.
De registers/overzichten van de cursussen zijn op dit moment nog in te zien op de website van het CvC. In de toekomst zullen deze een plek krijgen op de SEMH website.
 

Ik dank u, namens onze hele team, hartelijk voor onze prettige samenwerking en hoop deze, onder de vlag van de SEMH verder met u te continueren.

René Ungerer
directeur

Onze missie is een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en veiligheid in onze samenleving. Dit doen we door kwaliteitsverbetering door te voeren bij bedrijven, producten en personen.

U kunt bij ons terecht voor het opzetten en/of beheren van keurmerken en erkenningsregelingen.

De werkzaamheden van het Centrum voor Certificatie worden op diverse terreinen erkend door officiële instanties.
Zo accepteert de belastingdienst 9 % BTW heffing op Therapeutische elastische kousen als deze op de Lijst van Bernink staan. Deze certificering wordt beheerd door het Centrum voor Certificatie.
Zorgverzekeraars accepteren contracten met zorgaanbieders van medische hulpmiddelen indien deze zijn erkend door de SEMH. Ook deze erkenningsregeling wordt beheerd door het Centrum voor Certificatie.
Onlangs is “Voorstelling van Zaken GOED SCHEIDEN” door het Centrum voor Certificatie geaccrediteerd. De accreditatie ervan is in samenwerking met het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot stand gekomen.

Verder dan kwaliteit
We besteden veel aandacht aan de bekwaamheid en ervaring van onze mensen. Tevens vinden we het belangrijk dat er binnen de organisatie serieuze betrokkenheid is met klanten en partners. Zo monitoren wij regelmatig de kwaliteit van onze toetsers. Hierdoor zijn we in staat om voortdurend de meerwaarde van onze dienstverlening te vergroten.

Met het Centrum voor Certificatie heeft u een betrouwbare partner voor uw kwaliteitsvraagstukken die meedenkt. Van ons mag u verwachten dat we een professionele dienstverlening leveren en oog hebben voor uw specifieke situatie.

In ons team is onder andere kennis aanwezig op het gebied van erkenningen, certificering, opzetten stichtingen, beleidsvraagstukken en certificeringsspecifieke juridische zaken.

Kijkt u gerust naar de ervaringen die anderen met ons hebben.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.