Theo van Vliet

28 augustus 2016

Theo zww bewerktTheo van Vliet is met de opleidingen HTS-C en Hoger Management/Hogere bedrijfsleiding in eerste instantie als procescontroleur werkzaam geweest in de levensmiddelenindustrie. Van 1981 tot 1998 heeft hij, van Onderzoekmedewerker tot Hoofd Certificatie, bij een certificerende instelling gewerkt alwaar hij in de pioniersfase van de kwaliteitszorg al audits uitvoerde bij onderzoeksinstituten, multinationals en kleinere bedrijven. Door zijn activiteiten als secretaris van het College van Deskundigen van de certificerende instelling is hij vervolgens gevraagd de Stichting HAARcentrum, een brancheoverstijgend kennisplatform, op te richten en als directeur te managen. Gelijktijdig met de start van de Stichting HAARcentrum heeft hij Lares mede opgericht, een organisatie voor advies, interim management, onderzoek en kwaliteitsaudits.
Lares heeft onder andere werkzaamheden verricht voor Stichtingen voor mensen met een verstandelijke beperking, ministeries, vertegenwoordigende organisaties, multinationals, kleinere bedrijven en verschillende certificerende instellingen. Sinds 2002 voert Lares ook toetsingen uit voor de SEMH. Interessant hierbij is met name de vertaalslag van de abstracte theoretische kwaliteitszorg naar de pragmatische “business as usual” kwaliteitszorg op de min of meer ambachtelijke werkvloer.

 

Lees meer over onze auditors of de medewerkers van het Centrum voor Certificatie