Magdaleen Treur

28 augustus 2016

Magdaleen Treur heeft na haar opleiding Onderwijskunde aan de RUG Groningen bij diverse organisaties gewerkt, zowel in de profit als non-profit sector. Geruime tijd werkte zij als intermediair in de kinderopvang. Ook was zij werkzaam als directie­secretaresse voor de Raad van Bestuur van een grote organisatie voor ouderenzorg. Vanaf november 2013 is zij werkzaam bij het Centrum voor Certificatie in de functie van manager support. Hier is zij onder meer verantwoordelijk voor de organisatie en verslaglegging van vergaderingen van de adviesraden en werkgroepen, voor de klachten­behandeling en het organiseren van cursussen.

 

Lees meer over onze medewerkers