Controles

22 augustus 2016

Mijn vestiging is al erkend door het Centrum voor Certificatie

Is uw vestiging al CvC erkend? Dan zal er vóór het aflopen van uw huidige certificaat een controletoets worden uitgevoerd. De controle bestaat uit een schriftelijke toets aan de hand van een vragenlijst. Er bestaat ook de kans dat uw vestiging steekproefsgewijs geselecteerd wordt voor een controletoets op locatie.

Een aantal weken voor de uiterlijke toetsingsdatum (te zien op uw meest recente certificaat), ontvangt u van ons de vragenlijst voor de schriftelijke controletoets. U hoeft hiervoor dus niet zelf het initiatief te nemen. Tijdens de toetsingen wordt nagegaan of uw organisatie voldoet aan de eisen van het erkenningsschema ‘Vestigingen waar triage wordt uitgevoerd”

Erkende vestigingen worden voor de schriftelijke controletoets verzocht eventuele wijzigingen in de personele bezetting en de ruimte waar de triage plaatsvindt door te geven. Verder ontvangen wij ook graag het meest recente kalibratierapport van de audiometer.

Er bestaat de mogelijkheid dat uw vestiging steekproefsgewijs geselecteerd wordt voor een controletoets op locatie.  Bij deze toetsing worden onder meer de aandachtspunten uit vorige toetsingen gecontroleerd.

Wanneer uit de toetsing blijkt dat de erkende vestiging aan de eisen voldoet zal het certificaat met één jaar worden verlengd.

Kosten
De kosten voor de controletoets bedragen € 95,- per vestiging. Bij selectie voor een controletoets op locatie worden géén aanvullende kosten in rekening gebracht. Er kunnen echter kosten in rekening worden gebracht voor eventueel aanvullend onderzoek à € 102,- per uur.

Benodigde documenten

 

Meer informatie