Nieuwe vestiging

22 augustus 2016

Mijn vestiging is (nog) niet erkend door het Centrum voor Certificatie

Uw vestiging is nog niet erkend door het Centrum voor Certificatie. Welke procedure moet uw vestiging doorlopen om erkend te worden en wat kunt u verwachten?

Om in aanmerking te komen voor de erkenning zal uw vestiging de initiële toets moeten doorlopen. Deze bestaat uit een schriftelijke toets op basis van een vragenlijst én een toets op locatie waarbij de bevindingen van de schriftelijke toets worden nagelopen. Tijdens de toetsingen wordt nagegaan of uw organisatie voldoet aan de eisen van het erkenningsschema ‘Vestigingen waar triage wordt uitgevoerd”.. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke toetser en duurt ca. 6 weken; de besluitvorming wordt genomen door een onafhankelijke persoon.

Kosten
De kosten voor initiële toets bedragen € 245,- per vestiging. In gevallen zoals hieronder toegelicht kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. De kosten ervan bedragen € 102,- per uur.

Benodigde documenten

Meer informatie

Om de initiële toets in gang te zetten, verzoeken wij u vriendelijk de Vragenlijst Audiciens (initieel schriftelijk) in te vullen en inclusief bijlagen te mailen naar audiciens@centrumvoorcertificatie.nl. Het voorblad fungeert tevens als inschrijfformulier. Hierna zal de volgende procedure in gang gezet worden:

  • U ontvangt van het secretariaat een ontvangstbevestiging.
  • De toetser stelt een toetsrapport op aan de hand van de eisen op basis van de door u toegestuurde gegevens. Tevens wordt een afspraak met u gemaakt om uw vestiging te bezoeken.
  • U ontvangt van het secretariaat bericht over het resultaat van de schriftelijke toets.
    • Bij positief resultaat ontvangt u van ons het toetsrapport en een voorlopig certificaat voor de duur van drie maanden. Binnen deze periode zal de toets op locatie plaatsvinden.
    • Indien de gegevens niet compleet zijn of uit de gegevens blijkt dat niet aan de eisen wordt voldaan is aanvullend onderzoek nodig.
  • Uw vestiging wordt op locatie bezocht voor de toets op locatie. De toetser stelt een toetsrapport op aan de hand van de eisen op basis van de bevindingen.
  • Wanneer uw vestiging aan alle eisen voldoet, wordt de erkenning definitief afgegeven. U ontvangt van ons het toetsrapport en het definitieve certificaat van erkenning voor de duur van één jaar en drie maanden.