Sterrecht

6 juli 2016

Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht (Sterrecht) is een onafhankelijke erkenningsregeling die personen erkent die bewezen voldoen aan deskundigheidseisen op het gebied van Omgevingsrecht. Doel van de regeling is het mogelijk maken voor personen om door middel van een objectieve periodieke controle helder te maken dat minimaal wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria 2.1. Verder worden een aantal formulieren gevraagd te overhandigen om zo aan te tonen dat onafhankelijk en integer wordt gehandeld.

De erkenningsregeling valt onder het beheer van de stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, kortweg StErRecht. Het Centrum voor Certificatie voert het secretariaat van deze Stichting.

Meer informatie over Sterrecht.