Rijleskeurmerk

25 september 2018

Sinds 2 januari 2019 is het Centrum voor Certificatie gestart met het Rijleskeurmerk.

Het Centrum voor Certificatie heeft marktpartijen gefaciliteerd om eisen op te stellen voor rijscholen. Nadat de eisen in concept waren opgesteld zijn deze in een commentaarronde becommentarieerd. Nadat de opmerkingen waren verwerkt heeft de werkgroep de eisen bekrachtigd.

Als onderdeel van de opleiding van de auditors en als praktijktoets van de eisen hebben diverse toetspilots plaatsgevonden bij rijscholen. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen van de eisen.

Het Rijleskeurmerk is het keurmerk voor de goede en betrouwbare rijscholen.

U kunt meer over dit nieuwe keurmerk vinden op www.rijleskeurmerk.nl