L&R support for life

5 juni 2018

1. Naam cursus
L&R Support for Life

2. Tijdsbesteding
Van 10:00 tot 17:00 uur = 7 uur

3. Cursusdatum(s)
Zaterdag 22 September 2018

4. Locatie waar de cursus wordt gehouden
Van der Valk Hotel, Zaltbommel

5. Spreker(s)/Docent(en):
Dr. M. Mooij, Fleboloog, Centrum Oosterwal, Alkmaar
E. Kuijper, Huidtherapeute en medicoach, Leiden
R. van Bekkum, Algemeen Manager, Oldekamp Medisch B.V., Spijkenisse

6. Gebruikte documentatie:
• Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het Ulcus Cruris Venosum
• NVDV 2005
• Hulpmiddelen Kompas 2002 TEK.
• Fletcher a, Cullum N Sheldon TA.A.systematic revie of compression treatment
For venous leg ulcers. Br.Med J 1997:315:576-80
• Presentatie & onderzoek: Compressie therapie meer dan druk alleen geven. Tim D Wentel, Dermatoloog Erasmus ZH.
• Richtlijn Veneuze Pathologie 2014
• Samenvatting Richtlijnen Dermatologie Ulcus Crusris Venosum Dr M.B. Maessen-Visch 2015
• Overkoepelende richtlijn Veneuze pathologie Ned Tijdschrift Geneeskunde 2014:158:A8076 Kees Peter de Roos, Cees H.A.Wittens , M.Brigitte Maessen-Visch, C.P.M van der Wegen- Franken

7. Leerdoelen:
Congres met lezingen en workshops over compressie en behandeling bij diverse vormen van oedeem en wonden en alles daaromheen. Focus zal zijn op:
•  Diagnostiek: kennen en herkennen
•  Onderscheiden van de behandel- en onderhoudsfase
•  Aan de hand van 3 stappen-model een volledig behandelplan opstellen: debridement, wondzorg, compressie
•  Het komen tot een effectieve, doelmatige wondbehandeling
•  Efficiency in tijd en kosten
•  Patient-empowerment
•  Het effect van compressie op wondbehandeling en oedeem.
•  De rol van de verschillende zorgverleners bij wondbehandeling en compressietherapie
•  Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg en de regiebehandelaar. Richtlijn oedeem, en richtlijn veneuze pathologie.

Eindtermen:
• Deelnemers herhalen de basiskennis over oedeem als symptoom van diverse aandoeningen.
• Deelnemers krijgen inzicht in de nieuwste literatuur en richtlijnen op het gebied van behandeling.
• Deelnemers krijgen overzicht van welke producten het beste in kunnen worden gezet op welk moment.
• Deelnemers zullen d.m.v. casuïstiek en praktijkvoorbeelden de opgedane kennis direct toe kunnen passen in de praktijk.